Toggle Menu

Amdanom Ni...

Amdanom Ni

Beth sydd ar gael...

Beth sydd ar gael

Newyddion o'r Ganolfan...

Newyddion

Croeso i Canolfan Fenter Congl Meinciau

Croeso

Mae Canolfan Fenter Congl Meinciau yn cynnig gofod i busnesau o bob math i ffynnu o fewn awyrgylch gyfeillgar a lleoliad hwylus yng nghalon Pen Llyn. Ar gael yn yr ganolfan mae:

• Unedau swyddfa o wahanol feintiau
• Unedau y gellir eu defnyddio fel gweithdy neu siop
• Ystafell Hyfforddi
• ystafell Cyfarfod
• Ystafell ‘desg boeth’

I gyd ar gael i'w rhentu am brisiau cystadleuol gyda mynediad a diogelwch 24 awr.
Hefyd ar y safle - Caffi cyhoeddus, Maes Parcio

GWNEWCH GAIS NAWR - cliciwch yma

Manylion Cyswllt

Canolfan Fenter Congl Meinciau
Botwnnog
Pwllheli
Gwynedd
LL53 8RA


[f] 01758 770440
[e] post@conglmeinciau.org.uk

Bookmark and Share