Amdanom ni

Mae’r Ganolfan yn ffrwyth llafur sawl unigolyn a chorff tros gyfnod o rai blynyddoedd mewn ymdrech i geisio sicrhau adnodd ym Mhen Llŷn i sbarduno, cefnogi a hwyluso mentergarwch yn lleol.
Bu i’r Ganolfan gael ei hadeiladu gan gwmni lleol ac fe arianwyd y datblygiad gan Gymdeithas Tai Eryri, Cynulliad Cymru a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop ac mae’n cyrraedd safon amgylcheddol BREEAM rhagorol.

Yn hynny o beth mae’r adeilad yn cael ei wresogi trwy dynnu gwres o’r ddaear ac fe gynhyrchir trydan trwy ddefnyddio paneli PV ar y to. Yn ogystal, o fewn yr adeilad, ac o fewn pob uned, mae yna gysylltiadau band eang yn ogystal â WiFi, mynediad di-rwystr 24 awr y dydd ac mae yna gaffi o safon uchel iawn ar y safle, Caffi Congl - a hyn i gyd mewn lleoliad cyfleus gyda chyfleusterau parcio ac sydd hefyd ar lwybr cludiant cyhoeddus ar y brif ffordd sy’n cysylltu atyniadau, pentrefi a chymunedau i’r de a’r gogledd o Ben Llŷn.

Mae croeso i chi fynd draw unrhyw adeg i weld y cyfleusterau ac i gael sgwrs gyda’r staff ynglŷn â’r hyn sydd ar gael, ac i dderbyn gwybodaeth bellach mewn perthynas â defnyddio unrhyw un o’r ystafelloedd cyhoeddus neu logi uned.

Hoffwn ddiolch i chwi am eich diddordeb a dymuno pob llwyddiant i chi yn y dyfodol, gan hefyd edrych ymlaen yn fawr i sefydlu perthynas gwaith agos gyda chwi ac i estyn croeso cynnes i chwi fel un o’r busnesau hynny sy’n dewis Congl Meinciau fel lleoliad ar gyfer eich busnes.