Caffi Congl

image Caffi mewn ardal hyfryd ac awyrgylch cynnes o dan reolwraig newydd. Mae’r Caffi ar agor bump diwrnod yr wythnos o 8:30 – 17:00, 9:00-16:00 ar ddydd Sadwrn a 10:00-16:00 ar ddydd Sul.

Rydym yn cynnig brecwast, cinio ysgafn a the gyda chacennau cartref.

Edrychwn ymlaen i’ch gweld.

Am fwy o luniau - cliciwch yma

Facebook - cliciwch yma