Digwyddiadau

Cwrs Cymorth Cyntaf yn y Gweithle

10/09/20199:30 am

Yda chi’n gwybod beth i wneud mewn argyfwng? Mae gennym gwrs Cymorth Cyntaf yn ganolfan fydd yn rhoi’r wybodaeth rydych angen.

Canolfan Fenter Congl Meinciau£50.00

Rhagor o fanylion

Cwrs Dechrau a Rhedeg Busnes

17/09/201910:00 am

Rydym yn cyd-weithio gyda Busnes Cymru i gynnig gweithdy rhad ac am ddim. Bydd y gweithdy yn rhoi golwg gyffredinol o’r hyn sydd ei angen i gychwyn busnes.

Congl Meinciau Enterprise CentreFree

Rhagor o fanylion

Cwrs Diogelwch Bwyd Lefel 2

01/10/20196:00 pm

Tystysgrif Lefel 2 a gynlluniwyd i ddysgu unigolion sy’n trin bwyd i werthfawrogi ymarferion hylendid bwyd da.

Canolfan Fenter Congl Meinciau£50.00

Rhagor o fanylion

Cwrs Diogelwch Tân

10/10/20199:30 am

Cynlluniwyd y cwrs at gyfer gweithwyr sydd yn awyddus i ddatblygu eu hymwybyddiaeth o ddiogelwch tân sylfaenol er mwyn helpu eu cyflogwr trwy ymgymryd â rolau diogelwch tân mwy penodol yn y gweithle i reoli perygl tân (er enghraifft wardeiniaid tân, swyddogion tân, stiwardiaid ac ati) Mae’n siwr eich bod yn ymwybodol o effeithiau dinistriol tân yn y gwiethle o rhan colli bywyd, anafiadau, difrod i eiddo a’r amgylchedd.

Canolfan Fenter Congl Meinciau£40.00

Rhagor o fanylion