Creu ymgyrch marchnata e-bost effeithiol gan ddefnyddio Mailchimp

Gweithdy rhagweithiol fydd yn dangos i chi sut i gadw mewn cysylltiad â’ch cwsmeriaid yn hawdd ac yn effeithiol.

Byddwch yn dysgu sut i:

  • greu cylchlythyr e-bost syml gyda logo a lliwiau brand eich cwmni
  • greu rhestrau (eich bas data e-bost)
  • ddylunio cynllun e-bost effeithiol
  • drefnu amser i anfon eich e-bost
  • ddefnyddio’r adroddiadau i ddenu mwy o gwsmeriaid
  • ddeall sut i fynd drwy hidlyddion sbam

Am fwy o wybodaeth neu i gadw lle ar y cwrs, ffoniwch 01758 770 000 neu e-bostiwch post@conglmeinciau.org.uk

Canolfan Fenter Congl Meinciau£45.00

Ymholi am y Digwyddiad