Cwrs Cymorth Cyntaf yn y Gweithle

Yda chi’n gwybod beth i wneud mewn argyfwng? Mae gennym gwrs Cymorth Cyntaf yn ganolfan fydd yn rhoi’r wybodaeth rydych angen.

Fydd y cwrs undydd yma yn cynnwys sesiynau theori ac ymarferol gan gynnwys cymorth cyntaf a rheolau iechyd a diogelwch yn y gweithle. Gewch ddysgu am:
• Swyddogaeth y Cymhorthydd Cyntaf
• Adfywio / Resuscitation
• Cadw’r llwybr anadlu’n glir
• Dysgu sut i ddefnyddio defibilator
• Tagu
• Dysgu sut i berfformio CPR mewn argyfwng
• Yr Ystum Adferol / Recovery position
• Gwaedu allanol
• Trin anafiadau bychain

Pris y cwrs yw £50.00

I gadw lle cysylltwch gyda ni ar 01758 770 000 neu post@conglmeinciau.org.uk

Canolfan Fenter Congl Meinciau£50.00

Ymholi am y Digwyddiad