Cwrs Dechrau a Rhedeg Busnes

Rydym yn cyd-weithio gyda Busnes Cymru i gynnig gweithdy rhad ac am ddim. Bydd y gweithdy yn rhoi golwg gyffredinol o’r hyn sydd ei angen i gychwyn busnes.
Erbyn diwedd y sesiwn, byddwch yn:
• Deall manteision ac anfanteision bod yn bennaeth arnoch chi’ch hun
• Gallu asesu eich sgiliau personol
• Gwybod am agweddau cyfreithiol cychwyn busnes
• Deall y tasgau allweddol y mae eu hangen i gychwyn busnes
• Gwybod sut mae rhoi cynllun busnes sylfaenol ar waith
• Gwybod ble i droi am gyngor a chyllid ar gyfer eich busnes

Cysylltwch er mwyn cadw eich lle 01758 770 000 neu post@conglmeinciau.org.uk

Congl Meinciau Enterprise CentreFree

Ymholi am y Digwyddiad