Cwrs Diogelwch Bwyd Lefel 2

Tystysgrif Lefel 2 a gynlluniwyd i ddysgu unigolion sy’n trin bwyd i werthfawrogi ymarferion hylendid bwyd da. Mae’r cwrs yn addas i bawb sy’n trin bwyd.

Gewch ddysgu am:
• Gwenwyn Bwyd
• Bacterioleg
• Atal halogiad a gwenwyn bwyd
• Hylendid Personol
• Y gweithle, offer a rhwystro a thrin pla
• Glanhau a diheintio
• Deddfwriaeth

Pris y cwrs ydi £50.00 Am fwy o wybodaeth neu i gadw lle cysylltwch gyda ni 01758 770 000 neu post@conglmeinciau.org.uk

Canolfan Fenter Congl Meinciau£50.00

Ymholi am y Digwyddiad