Cwrs Diogelwch Tân

Cynlluniwyd y cwrs at gyfer gweithwyr sydd yn awyddus i ddatblygu eu hymwybyddiaeth o ddiogelwch tân sylfaenol er mwyn helpu eu cyflogwr trwy ymgymryd â rolau diogelwch tân mwy penodol yn y gweithle i reoli perygl tân (er enghraifft wardeiniaid tân, swyddogion tân, stiwardiaid ac ati)

Mae’n siwr eich bod yn ymwybodol o effeithiau dinistriol tân yn y gwiethle o rhan colli bywyd, anafiadau, difrod i eiddo a’r amgylchedd. Mae rhan mwyaf o tânau yn gallu cael ei atal ac yn bendant gallu cael ei rheoli, dewch i ddysgu sut ar ein cwrs.

Am mwy o wybodaeth neu i gadw eich lle cysylltwch ar 01758 770 000 neu e-bostiwch post@conglmeinciau.org.uk

 

Canolfan Fenter Congl Meinciau£40.00

Ymholi am y Digwyddiad