Cwrs Linkedin ar gyfer busnesau sydd eisiau mwy o gwsmeriaid

Linkedin ydy un o’r cyfryngau marchnata mwyaf dylanwadol, mae’n gyrru mwy o draffig at wefannau corfforaethol a blogiau nag unrhyw rwydwaith cymdeithasol arall. Mae hefyd yn un o’r rhwydweithiau sydd yn tyfu gyflymaf, gyda dros 3 miliwn o fusnesau bellach efo tudalen busnes, a dros 50% o fusnesau yn ennill cwsmeriaid trwy Linkedin.

Ar y cwrs, cewch ddysgu sut i ddefnyddio Linkedin i greu cyfleoedd gwerthfawr a fydd yn arwain at fwy o fusnes, yn cynnwys:

  • Creu proffil grymus sydd yn gweithio
  • Defnyddio geiriau allweddol Linkedin er mwyn dwyn y blaen ar eich cystadleuwyr
  • Cysylltu Linkedin gyda rhwydweithio wyneb yn wyneb yn effeithiol
  • Creu proffil cwmni ac ennill dilynwyr
  • Rhannu eich cynnwys er mwyn ehangu eich enw da

Am fwy o wybodaeth neu i gadw lle ar y cwrs, ffoniwch 01758 770 000 neu e-bostiwch post@conglmeinciau.org.uk

Canolfan Fenter Congl Meinciau£25.00

Ymholi am y Digwyddiad