A ydych yn edrych am safle i gynnal eich cyfarfodydd, eich sesiynau hyfforddi, neu ddigwyddiadau? Gallwn ddarparu’r ystafelloedd i chi yma yng Nghongl Meinciau.

Ystafell Gyfarfod B

Mae ystafell gyfarfod B wedi ei leoli ar lawr gwaelod y ganolfan. Yn gael ei ychwanegu trwy llogi Ystafell Cyfarfod A:

  • Rhwydwaith band eang a WiFi.
  • Ystafell cyfarfod wedi ei dodrefnu yn llawn.
  • Gofod hyblyg – rydym yn medru gosod y byrddau, yr desgiau, ag y gadeiriau sydd yn gweddu orau I eich anghenion.
  • Cyfarpar TG gan gynnwys bwrdd gwyn rhyngweithiol ag defnydd o liniadur os oes angen.
  • Mynediad hygyrch ar y llawr gwaelod.

Ystafell Gyfarfod C

Mae Ystafell Cyfarfod C wedi gael ei leoli ar llawr gyntaf y ganolfan. Yn gael ei ychwanegu trwy llogi Ystafell Cyfarfod B:

  • Rhwydd band eang ag WiFi.
  • Ystafell cyfarfod wedi ei dodrefnu yn llawn
  • Gofod hyblyg – rydym yn medru gosod y byrddau, yr desgiau, ag y gadeiriau mewn ffordd a steil sydd yn gweddu orau i eich anghenion.
  • Cyfarpar TG sydd yn cynnwys defnydd o liniaduron os oes angen.
  • Mynediad hygyrch trwy’r grisiau ag lifft tu fewn i’r adeilad.
  • Mae yno ffenestri mawr o gwmpas yr ystafell sydd yn cynnig golygfa gwych o’r byd natur sydd yn bodoli o gwmpas pentref Botwnnog.