Manylion cysylltu

Rheolwr y Ganolfan: Darren Morley
Swyddog Gweinyddol o dan Hyfforddiant: Lois Thomas

Ffôn: 01758 770000
E-bost: post@conglmeinciau.org.uk
Cyfeiriad: Canolfan Fenter Congl Meinciau
Botwnnog
Pwllheli
Gwynedd
LL53 8RA
Twitter -
cliciwch yma
Facebook - cliciwch yma