Newyddion


08.09.16 CYFLE I RHEDEG CAFFI:

Cyfle wedi dod ar gael i redeg y caffi yn Ganolfan Fenter Congl Meinciau, Botwnnog. Dyddiad cau i fynegi diddordeb ydi 30/09/2016.

Croeso i chi gysylltu gyda mi am ragor o wybodaeth.


19.07.16 Tenant Newydd

Hapus iawn cael cyhoeddi bod Daffodil foods wedi ei ymuno fel tenant yn uned 11 Congl Meinciau. Mae Daffodil foods yn gwerthu iogwrt, pwdinau a chynnyrch llaeth eraill fel hufen sur ac maen’t wedi ennill gwobrau am ei gynnyrch. Croeso mawr i Lynne a Ola.


Twitter