Swyddfeydd


image14.5 m² - 156 tr²
£48.80 yr wythnos

Am wybodaeth am Uned 3 - cliciwch yma

Am fwy o luniau - cliciwch yma

North Wales Bowen Therapy

Mae’r Therapydd Bowen Cofrestredig ar gyfer Pobl a Cheffylau yn trin cleientiaid dynol ar y safle yn uned 4 Congl Meinciau, ac yn darparu gwasanaeth symudol ledled Gogledd Cymru i bobl a cheffylau. Mae therapi Bowen yn therapi tyner ac adferol sy’n ysgogi’r corff i adlinio ac adennill cydbwysedd, gan unioni’r corff i ryddhau tensiwn a lleihau poen.

9.86 m² - 106 tr²
£34.13 yr wythnos

Am wybodaeth am Uned 4 - cliciwch yma

image7.83 m² - 84 tr²
£27.10 yr wythnos

Am wybodaeth am Uned 5 - cliciwch yma

Am fwy o luniau - cliciwch yma

imagePrifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor wedi ymgartrefu yng Nghanolfan Fenter Congl Meinciau ers 2014. Oddi yno maent yn gweithredu ar lawer o brosiectau sydd yn ymwneud yn uniongyrchol â thrigolion Pen Llŷn, gan gynnwys un o brosiectau'r Lab Cynaliadwyedd, sef #Ecoamgueddfa. Dyma’r Ecoamgueddfa gyntaf i’w datblygu yng Nghymru. Maent hefyd yn darparu cyrsiau technoleg gwybodaeth/Cyfryngau Cymdeithasol am ddim yn yr ardal. Cofiwch alw mewn neu godi'r ffôn am sgwrs.

7.83 m² - 84 tr²
£27.10 yr wythnos

Am wybodaeth am Uned 6 - cliciwch yma

Am fwy o luniau - cliciwch yma

imageCoedlan Cyf

Mae Maes Carafanau Woodland yn barc carafanau statig o safon sydd wedi ei leoli yn Gelliwig ym mhentref bach Botwnnog, pedair milltir o’r pentref poblogaidd Abersoch. Mae’n cynnig lleoliad canolog i grwydro ardal Penrhyn Llŷn a’r cyffiniau.

8.10 m² - 87 tr²
£28.04 yr wythnos

Am wybodaeth am Uned 7 - cliciwch yma

Am fwy o luniau - cliciwch yma

image8.41 m² - 90 tr²
£29.11 yr wythnos

Am wybodaeth am Uned 8 - cliciwch yma

Am fwy o luniau - cliciwch yma

imageCymorth Llaw

Mae Cymorth Llaw yn darparu gwasanaethau Gofal Cartref a Gofal Iechyd yn y Cartref ym mhob rhan o Ogledd-orllewin Cymru. Mae’r gwasanaeth yn caniatáu i oedolion a phlant gyda gwahanol anghenion fyw yn eu cartrefi a bod yn annibynnol cyn hired ag y bo modd.

24.14 m² - 260 tr²
£78.92 yr wythnos

Am wybodaeth am Uned 9 - cliciwch yma

Am fwy o luniau - cliciwch yma

imageCymorth Llaw

Mae Cymorth Llaw yn darparu gwasanaethau Gofal Cartref a Gofal Iechyd yn y Cartref ym mhob rhan o Ogledd-orllewin Cymru. Mae’r gwasanaeth yn caniatáu i oedolion a phlant gyda gwahanol anghenion fyw yn eu cartrefi a bod yn annibynnol cyn hired ag y bo modd.

24.14 m² - 260 tr²
£78.92 yr wythnos

Am wybodaeth am Uned 10 - cliciwch yma

Am fwy o luniau - cliciwch yma

imageLynne King Daffodil Food

Mae Daffodil Foods yn gyflenwr iogwrt, pwdinau a chynnyrch llaeth eraill fel hufen sur ac mae wedi ennill gwobrau am ei gynnyrch. Maent oll wedi’u gwneud o laeth Cymreig a hufen Cymreig gyda Sicrwydd Fferm y Tractor Coch. Enillodd y cwmni gytundeb i gyflenwi holl ysbytai Cymru gydag iogwrt am y 3 blynedd diwethaf a hefyd mae’n cyflenwi Tesco, Asda a Morrisons gydag iogwrt haenog wedi’i frandio. Yn ogystal â chyflenwi cynnyrch wedi’i frandio, rydym hefyd yn cyflenwi ein cynnyrch ni’n hunain i fanwerthwyr mawr a busnesau gwasanaeth bwyd ledled y DU. Am fwy o wybodaeth dilynwch y linc i weld ein fideo ar YouTube: cliciwch yma

18.36 m² - 197 tr²
£61079 yr wythnos

Am wybodaeth am Uned 11 - cliciwch yma

Am fwy o luniau - cliciwch yma

image13.3 m² - 143 tr²
£44.76 yr wythnos

Am wybodaeth am Uned 12 - cliciwch yma

Am fwy o luniau - cliciwch yma