Ystafelloedd Cyhoeddus


imageSwyddfa 19.8 m² ar y llawr gwaelod gyda mynediad rhwydd
Gofod hwylus a chyfrinachol
Wedi’i dodrefnu’n llawn
Rhwydwaith band eang a WiFi

Pris
£10 yr awr
£50 am ddiwrnod llawn 9-5

Am fwy o luniau - cliciwch yma

imageYstafell bwrpasol 52 m² ar y llawr gwaelod gyda mynediad rhwydd
Wedi’i dodrefnu’n llawn
Rhwydwaith band eang a WiFi
Bwrdd gwyn rhyngweithiol
Cyfarpar TG eang gan gynnwys cyfrifiaduron

Pris
£30.00 am sesiwn 3 awr
£50.00 am ddiwrnod llawn 9-5

Am fwy o luniau - cliciwch yma

imageYstafell 46 m² ar y llawr gyntaf gyda mynediad rhwydd
Wedi’i dodrefnu’n llawn
Rhwydwaith band eang a WiFi
Gofod hyblyg a thrawiadol

Pris
£30.00 am sesiwn 3 awr
£50.00 am ddiwrnod llawn 9-5

Am fwy o luniau - cliciwch yma