Pecynnau Profion Llif Covid-19

Fel rhan o’r ymdrech i frwydro yn erbyn lledaeniad Covid-19, mae Congl Meinciau am fod yn fan casglu ar gyfer pecynnau profion llif Covid-19.

Bydd pecynnau profi ar gael o ddydd Llun 21/03/22 ymlaen. Yna gallwch bigo profion i fyny unrhyw bryd rhwng 9:00-17:00 bob dydd Llun i ddydd Gwener.

Os hoffwch gael profion llif, dewch i mewn a gofyn!