Cymorth 1af yn y gweithle

Yda ch’n gwybod beth i wneud mewn argyfwng?
Fydd y cwrs un dydd yma yn cynnwys sesiynau theori ac ymarferol gan gynnwys cymorth cyntaf a rheolau iechyd a diogelwch.
Gewch dysgu am:
* Swyddogaeth y cymhorthydd cyntaf
* Adfywio / Resucitation
* Cadw’r llwybr anadlu’n glir
* Dysgu sut i ddefnyddio defibrillator
* Tagu
* Dysgu sut i berfformio CPR
* Yr ystum adferol / Recovery position
* Gwaedu allanol
Nifer cyfyngiedig o le sydd ar gael (oherwydd rheolau covid. Felly cysylltwch i gadw eich lle 01758 770 000 neu post@conglmeinciau.org.uk)

Canolfan Fenter Congl Meinciau£70.00

Ymholi am y Digwyddiad