Uned 9

Llawn

Y Swyddfa

Maint Swyddfa: 24.14m2
Socedi Trydan Dwbl: 6
Socedi Rhwydwaith Dwbl: 6

Rhif Ffôn unigryw i’r uned

System Arbed Ynni

Camerau Cylch Cyfyng

Mynediad 24 awr

WiFi drwy’r holl adeilad

Ar draws y ganolfan

Adeilad yn cyrraedd safon amgylcheddol BREEAM rhagorol

System PV 9Kw ar y to yn cynhyrchu trydan

System wresogi trwy dynny gwres o’r ddaear

Ar lwybr cludiant cyhoeddus

Maes parcio ar gyfer 28 o geir a chysgodfa beiciau

Lleoliad hwylus ac amgylchedd ardderchog

Caffi sy’n darparu bwyd a lluniaeth o’r safon uchaf

Gwneud Ymholiad