Swyddfeydd ar gael

A ydych chi’n chwilio am ofod swyddfa neu weithdy? Rydym yn cynnig gofod ar gyfer busnesau o bob math yma ym Motwnnog. Ar hyn o bryd mae gennym ddwy swyddfa ar ôl i’w rhentu i unrhyw fusnesau sydd eu hangen. Mae’r ddwy swyddfa yn hollol wahanol. I ddatgan diddordeb, neu am fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni yn y ganolfan.

Mae un o’r swyddfeydd yn berffaith i rywun sydd yn meddwl cychwyn busnes, neu i rywun sydd yn chwilio am ofod swyddfa er mwyn newid lleoliad o weithio o adref. Mae’r ail swyddfa ychydig yn fwy ac yn swyddfa berffaith i fusnes sydd yn debygol o dyfu. Trwy’r ffenestri mawr yn y swyddfa, ceir golygfa wych o’r byd natur sydd o gwmpas y pentref.