Charismatic Cat Candles

Charismatic Cat Candles yw busnes sydd yn creu cynhyrchion arogl hyfryd i’r cartref. Mae Charismatic Cat Candles yn cynnig canhwyllau soi a chwyr yn tori, rydych hefyd yn medru cael eich dwylo ar chwistrellu ystafell ag bomiau bath ac mae’r rhain i gyd ar gael mewn nifer o oglau gwahanol. Yn ogystal i hynny mae Charistmatic Cat Candles hefyd yn creu bocs misol sydd yn cynnwys chwe cwyr o wahanol aroglau bob mis. Jodie Thomas yw perchennog y busnes ag hi sydd yn creu’r cynhyrchion hefyd. Sefydlwyd ei busnes yn Chwefror o 2017 ag ers Gorffennaf 2018 mae ei chynnyrch yn cael ei werthu mewn 12 wahanol siopau o gwmpas Prydain.