Diogelwch Tân Madog

Mae’r cwmni yma’n cynnig gwasanaeth o safon ar ddiogelwch tân, gwasanaethu diffoddwyr tân ac asesiadau risg ar gyfer busnesau yng Nghwynedd ac ardaloedd o fewn Gogledd Cymru. Mae’r cwmni’n gwerthu offer tân i nifer o fusnesau. Mae gan hyfforddwr Madog Fire Safety brofiad a chymwysterau perthnasol yn y maes sydd o fantais i allu cynnig a rhoi’r hyfforddiant o safon orau ar gyfer busnesau.

 

Manylion Cyswllt:

(01758) 770 010

info@madogfiresafety.co.uk

www.madogfiresafety.co.uk/