Partneriaeth Tirlun Llŷn

Mae’r prosiect hwn yn torri tir newydd yn Llŷn gan ei fod wedi dod â nifer o asiantaethau amgylcheddol, statudol, addysgol a chymunedol at ei gilydd i gydweithio er budd Penrhyn Llŷn. Gweinyddir y cynllun gan Gyngor Gwynedd, gydag Arwel Jones yn gweithio fel rheolwr prosiect yn goruchwylio a gweithredu’r rhaglen waith gyda chymorth y Bartneriaeth.

Gwefan
01758 770 012