Martha Loves Limited

Dyma gwmni lleol sydd wedi ei leoli yma ym Mhen Llŷn sydd yn cael ei redeg gan Alex Holland a Rachael Jones. Mae’r busnes wreiddiol a hynod o ddiddorol yma’n arbeingo mewn creu dillad isaf lliwgar ar gyfer plant a babanod.

Mae’r busnes yn canolbwyntio ar ddefnyddio’r deunydd o safon uchel ar gyfer eu cwsmeriaid ac yn hoff o gymryd rhan mewn niferoedd o ddigwyddiadau cynnal stondinau o fewn y Deyrnas Unedig gyda nifer fawr o cwsmeriaid yn archebu eu cynnyrch yn rheolaidd. Mae’r syniad tu ôl i enw’r busnes yn gwreiddio oddi wrth enw merch ieungaf Rachael sydd yn cyfleu’r agosatrwydd y busnes tuag at Rachael a Alex.

Manylion Cyswllt:

01758 770 015

info@martha-loves.com

www.martha-loves.co.uk