Therapi Bowen Gogledd Cymru

Mae Sarah yn aelod proffesiynol o Gymdeithas Bowen y Deyrnas Unedig, ac wedi derbyn hyfforddiant a chymhwyso gyda Bowtech. Hi yw’r unig ymarferydd cofrestredig gyda Bowtech sy’n gweithredu ar draws gogledd Cymru. Mae hi’n ymarferydd Bowen Ceffylau hefyd ac wedi’i chofrestru gydag Ysgol Ewropeaidd Therapi Bowen Ceffylau.

Mae’r Dechneg Bowen yn therapi adferol, ymarferol, sy’n defnyddio gwasgedd ysgafn iawn. Mae’r ymarferydd yn defnyddio bodiau a bysedd ar fannau penodol ar

y corff i gyflawni setiau unigryw symudiadau rowlio Bowen sy’n ysgogi’r cyhyrchu a’r meinwe meddal ac ni ddefnyddir unrhyw rym. Mae derbyn y driniaeth yn brofiad ymlaciol ac addfwyn.

07825 518 360
sarahlouhinton@gmail.com