Tŷ Newydd Sarn

Mae gan Tŷ Newydd Sarn hefyd leoliad yn y ganolfan – mae’r dafarn ei hun wedi ei lleoli yn Sarn, Pwllheli, ond mae eu swyddfa yma ym Motwnnog. Yn y dafarn maent yn cynnig bwyd arbennig, croeso cynnes, ac adloniant hwyliog i’r gymdeithas o dro i dro.

Facebook
01758 730 747 neu 01758 770 027